Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag, vilket innebär att istället för att i detalj reglera verksamhetens utformning så anges istället målen för verksamheten. Kommunen har fått stor frihet att ordna verksamheten efter sina egna förutsättningar och behov, så länge de når de gemensamma målen för hela Sveriges socialtjänst.

Detta gör att lagen kan komma att tillämpas olika i olika delar av landet. Det finns bindande anvisningar i lagen bland annat för rätten till bistånd och för omsorg om äldre och funktionshindrade.