Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Politik och demokrati / Överklaga beslut / Att skriva ett överklagande

Att skriva ett överklagande

Så här kan ett förvaltningsbesvär se ut:

Till X-nämnden
Nässjö kommun
571 80 Nässjö

Jag vill överklaga X-nämndens beslut i ärendet xx med diarienummer xx. Jag vill att beslutet ska ändras till... eftersom...

Ann Vändare
Gatustigen 102
571 80 Nässjö

Glöm inte att underteckna din överklagan innan du postar den!