Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Förvaltningsbesvär

Om ett speciellt beslut rör just dig och du vill överklaga, så är det ett förvaltningsbesvär du ska göra. Överklagandet måste vara inlämnat till den nämnd som fattade beslutet senast tre veckor efter det att du fått del av beslutet. Är du inte nöjd med ett beslut som till exempel individ- och familjeomsorgsnämnden fattat är det också dit du ska lämna ditt överklagande.

Nämnden skickar sedan ditt besvär vidare till den myndighet som ska handlägga ärendet till exempel förvaltningsrätten eller länsstyrelsen.