Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Kommunalbesvär

Även om du inte berörs personligen av ett kommunalt beslut kan du överklaga det genom så kallad laglighetsprövning. Alla kommunmedlemmar har rätt att göra det om de tycker att ett allmänt beslut, exempelvis ett fullmäktigebeslut, är felaktigt. Du har tre veckor på dig att överklaga från det att beslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Stadshusets foajé. Vilket normalt sker ungefär en vecka efter sammanträdet. Alla nämnders protokoll tillkännages på anslagstavlan i Stadshuset.

Besluten kan bara angripas på de grunder som anges i kommuallagen och prövningen är begränsad till lagligheten av ett beslut. Överklagan måste innehålla vilket beslut som överklagats och de omständigheter som överklagan stödjer sig på.

Skicka din överklagan till Förvaltningsrätten, Box 2201, 550 02 Jönköping.