Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Nämnder

En nämnd är utsedd av kommunfullmäktige att ansvara för en viss förvaltning och deras verksamhet. Varje nämnd består av 3-13 politiker beroende på hur stor verksamheten är. Nämnden beslutar i ärenden som bara gäller den egna förvaltningen. Nämnden ska också se till att förvaltningen genomför de beslut som kommunfullmäktige fattar och som gäller för förvaltningen. Nämnden lämnar också förslag till beslut till kommunfullmäktige i de frågor de själva inte får besluta över.

Barn- och utbildningsnämnden...
ansvarar för barn- och utbildningsförvaltningen.
Ordförande är Leif Ternstedt (S), tel. 0380-169 21 (bostad).
bukontoret@nassjo.se 
 
Kultur- och fritidsnämnden...
ansvarar för kultur och fritidsförvaltningen.
Ordförande är Angelica Weber (S), tel. 0380-66 04 90 (bostad).
kultur.fritid@nassjo.se 
 
Socialnämnden...
ansvarar för socialförvaltningen.
Ordförande Anders Karlgren (M), tel. arb. 0380-51 86 10. 
socialforvaltningen@nassjo.se

Samhällsplaneringsnämnden...
ansvarar för samhällsplaneringskontoret.
Ordförande är Ann-Cathrin Gunnar (C), tel. 0380-800 24 (bostad).
samhallsplaneringskontoret@nassjo.se 
 
Tekniska servicenämnden...
ansvarar för tekniska serviceförvaltningen.
Ordförande är Torbjörn Svensson (S), tel. 0380-745 85 (bostad).
tekniska@nassjo.se 
 
Kommunstyrelsen...
ansvarar för kommunledningskontoret.
Ordförande är Anna-Carin Magnusson (S), tel. 0380-51 80 61.
kommunstyrelsen@nassjo.se 
 
Överförmyndarnämnden...
ansvarar för överförmyndarfrågorna.
Ordförande är Per Svenberg (S), tel. 0380-37 08 40 (bostad).
overformyndaren@nassjo.se