Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Politik och demokrati / Stiftelser / Nässjö fotoklubbs stipendiefond

Nässjö fotoklubbs stipendiefond

Fondens medel ska bidra till att ungdomar i Nässjö kommun med intresse för den fotografiska bilden ges möjlighet att resa och arbeta med ett eget fotoprojekt samt redovisning.

Syftet är att uppmuntra unga fotografer till att utveckla sitt fotografiska uttryck, men också ge möjlighet att producera och visa bilder från ett eget projekt.

Sökande av stipendiet ska vara mellan 17 och 25 år och studera (eller ha studerat) i kommunen. Han eller hon ska i samband med ansökan skicka in fem egna fotografiska bilder tillsammans med en skriftlig redogörelse för det projekt stipendiesumman ska användas till.

Den årliga stipendiesumman är 5 000 kr (ev. skatt betalas av stipendiaten själv).

Beslut om stipendiat fattas av en grupp med representanter från Brinellgymnasiet och kultur- och fritidsförvaltningen. Redovisning av fotoprojektet ska ske senast ett år efter utdelningen av stipendiet. Formen för redovisningen beslutas i samråd med stipendiaten och med hänsyn till projektets karaktär, men målet är att göra bilderna tillgängliga för en publik.

Förslag med skriftlig motivering ska år 2018 vara inkommen senast den 9 mars till adress: Nässjö kommun, Kultur och fritid, 571 80 Nässjö.

OBS! Var noga med att märka fotografierna med namn och kontaktuppgifter.

Mer information, ring Angelique Johansson på: 0380-51 82 72.