Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Politik och demokrati / Stiftelser / Nils Lundströms stipendiefond

Nils Lundströms stipendiefond

Fonden har till ändamål att främja utbildning för barn och ungdom i Nässjö kommun och där främst i Bodafors. Bidrag ur stiftelsen delas ut till behövande barn och ungdomar till och med det år man fyller 26 år och som bedriver studier efter grundskolan och som har gjort minst halva sin grundskoletid i Nässjö kommun.

För att beviljas bidrag ur fonden, måste den som studerar på gymnasial nivå styrka att man är berättigad till behovsprövat extra tillägg. Den som har en nettoförmögenhet som överstiger tre basbelopp är inte berättigad till stipendium.

Stipendiet utgår för ett år i taget. Bedriver man studier på deltid eller del av läsår, reduceras stipendiet.

Ansökan ska innehålla personbevis och bevis om bedrivna studier eller antagning till utbildning. Vid studier på gymnasial nivå krävs också bevis om behovsprövat extra tillägg.

Beslutande
Beslut fattas på delegation av barn- och utbildningsförvaltningens chef. Utdelningen sker vanligast i december varje år.
 

Sista ansökningsdag
Ansökan skickas per post eller lämnas till något av kommunens medborgarkontor alternativt till Barn- och utbildningskontoret, Nässjö kommun, 571 80 Nässjö. E-post: bukontoret@nassjo.se. Din ansökan måste vi ha senast den 15 september varje år.
 

Ansökningsblankett, Nils Lundströms stipendiefond hittar du i vårt blankettlager.