Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Politik och demokrati / Vision Nässjö 2030 / Den tidigare visionen 2014

Den tidigare visionen 2014

Vision Nässjö 2014

Nässjö kommun har sedan mitten av 1990-talet metodiskt och strukturerat arbetat mot att uppnå det tillstånd som formulerats i vision 2014. I vissa delar har arbetet varit framgångsrikt, i andra finns det fortfarande en hel del att göra.

Den förra visionen löd så här:

Nässjö kommun ska vara en ur alla aspekter välmående kommun med ett befolkningsunderlag som orkar bära en jämn och långsiktig utveckling. Nässjö kommun ska därtill vara en naturlig tummelplats för krafter för en expansiv utveckling av det efterindustriella samhället. Det ska också finnas tid och rum för en demokratisk process och plats för mänskliga möten.

Den kommunövergripande visionen för Nässjö 2014 var nedbruten i fem strategiskt viktiga utvecklingsområden:

  • kommunikationer
  • näringsliv
  • offentlig service
  • attraktivitet/identitet
  • kompetens.