Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Kontakt

Vision Nässjö 2030

Nedan är en beskrivning av projektorganisationen för arbetet för en ny vision för Nässjö kommun. Vill du komma i kontakt med någon av oss så sök oss via medborgarkontoret 0380-51 80 00 eller e-post: fornamn.efternamn@nassjo.se

Projektledare

Cecilia Gerhardsson, kommunledningskontoret
Jan Sundman, kommunledningskontoret

Styrgrupp

Bo Zander (S)
Anders Karlsson (C)
Anders Karlgren (M)
Margareta Andersson (KD)
Wiveka Forell-Karlsson (V)

Referensgrupp

Gruppledarna för respektive parti som är representerat i kommunfullmäktige, ordförande i nämnder, bolag och förbund, förvaltningschefer, förbunds- och bolagschefer samt kommunledningskontorets stabschefer. I de fall några personer dubblerar i styrgrupp/referensgrupp ingår de i styrgruppen.

Arbetsgrupp

Karolina Haag Sjöberg, kommunledningskontoret
Niclas Nordström, kommunledningskontoret
Anna Kim-Andersson, kommunledningskontoret
Martin Gustafsson / Stina Granberg, kommunledningskontoret
Åsa Lindblom / Erik Almqvist, miljö- och byggkontoret