Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Aktuella projekt / Alsberg, Nässjö stad

Nytt bostadsområde vid Alsberg i Nässjö

Samhällsplaneringskontoret har fått i uppdrag att arbeta fram en ny detaljplan för del av fastigheten Norra Målen 7:1. Syftet är att skapa förutsättningar för ett nytt bostadsområde. Området ligger i västra utkanten av Nässjö stad, väster om Västra vägen och norr om bostadsområdet Alsberg. Marken i området består idag huvudsakligen av skogsmark. Det är kommunen som äger marken och området är utpekat som framtida bostadsområde i översiktsplanen. Nu påbörjas arbetet med att planera området i detalj, det vill säga att arbeta fram en så kallad detaljplan.

Samhällsplaneringskontoret föreslår att en varierad bebyggelse eftersträvas som inte enbart består av villatomter utan att även andra upplåtelseformer och byggnadssätt möjliggörs. Behovet av annan markanvändning i området, t ex förskola, ska även utredas. Den största efterfrågan bedöms finnas gällande villatomter. 

Den nya detaljplanen handläggs med så kallat utökat planförfarande.
Läs mer om hur det går till att arbeta fram en ny detaljplan och hur lång tid det tar