Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Frågor och svar

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna som vi har fått:

 

1. Ska Parkgården säljas till Riksbyggen?

Nej. Parkgården ska säljas till den förening som hyresgäster, Nässjö kommun och Riksbyggens ekonomiska förening tillsammans bildar.

 

2. Ska Riksbyggen  driva trygghetsboendet?

Nej. Boendet ska drivas av en styrelse bestående av representanter från hyresgästerna, Nässjö kommun och Riksbyggen. Riksbyggens uppdrag är att förvalta fastigheten.

 

3. Kommer hyrorna att chockhöjas?

Hyrorna kommer att påverkas. Idag betalar hyresgästen 1 293 kronor per kvadratmeter och år. 2018 blir hyresnivån 1 545 kronor per kvadratmeter och år. Sett över 2015-2018 höjs hyran med 19,3 procent. Föreningen har inga krav på vinst eller avkastning utan verksamheten ska drivas enligt självkostnadsprincipen. Det innebär att hyrorna ska täcka räntor, avskrivningar, driftskostnader och underhåll – inget annat.

 

4. Tvingas den som vill bo på Parkgården i framtiden att köpa sin lägenhet för 100 000-tals kronor?

Nej. Medlemmarna i föreningen betalar en medlemsinsats som vanligtvis bara är en symbolisk summa. Om man lämnar föreningen får man tillbaka sin insats – samma belopp som man betalade när man flyttade in. En kooperativ hyresrätt kan inte köpas och säljas och är därmed spekulationsfri.