Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Tidplan

Arbetet med att omvandla delar av Parkgården kommer att följa en tidplan som i grova drag ser ut så här:

September 2015 - Föreningen bildas

September 2015 - Förfrågningsunderlag arbetas fram

31 januari 2016 - Föreningen tillträder fastigheten

Januari - april 2016 - De olika entreprenörerna handlas upp

Juni - oktober 2016 - Projektets arbetsprocess planeras mer i detalj

September 2016 - Planerad byggstart

Juni 2017 - Inflyttning, etapp 1

September 2017 - Inflyttning, etapp 2

Juni 2018 - Inflyttning, etapp 3

Tidplanen ska ses som ett riktmärke. De olika aktiviteterna kan komma att flyttas tidsmässigt.