Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Aktuella projekt / Framtidens Parkgård / Vad är kooperativ hyresrätt?

Vad är kooperativ hyresrätt?

Sedan den 1 april 2002 finns en särskild lag om kooperativ hyresrätt, en upplåtelseform som kan beskrivas som en mellanform mellan traditionell hyresrätt och bostadsrätt.

I en kooperativ hyresrätt hyr hyresgästen sin lägenhet på ungefär samma villkor som en vanlig hyreslägenhet. Skillnaden är att hyresgästen hyr av en ekonomisk förening, en kooperativ hyresrättsförening. Hyresgästen måste vara medlem i föreningen.

Inte köpas eller säljas

Medlemmarna i föreningen betalar en medlemsinsats som vanligtvis bara är en symbolisk summa. Om man lämnar föreningen får man tillbaka sin insats – samma belopp som man betalade när man flyttade in. En kooperativ hyresrätt kan inte köpas och säljas och är därmed spekulationsfri. 

Hyr ut i andra hand

Nässjö kommun bildar tillsammans med hyresgästerna och Riksbyggen en kooperativ hyresrättsförening. Nässjö kommun säljer fastigheten Parkgården till föreningen. Nässjö kommun blockförhyr samtliga lägenheter av föreningen. Nässjö kommun hyr i sin tur ut bostäderna i andra hand. När ett hyresförhållande upphör så går bostaden tillbaka till Nässjö kommun.

Föreningsmöte och styrelse

Alla hyresgäster ingår i föreningen och den årliga föreningsstämman utser en styrelse som blir operativt ansvarig för föreningens verksamhet. Styrelsen består oftast av fem till sju ledamöter och lika många ersättare. Av dessa utser Nässjö kommun två till tre representanter, föreningsstämman två till tre ledamöter bland hyresgästerna och Riksbyggen en.  Kommunens ledamöter bevakar kompetensområdena ekonomi, verksamhet och politiskt inflytande.

Medlemmarna bestämmer själva vad och hur mycket av förvaltningen de ska utföra.