Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Fisketurism

Bild

Ungefär en miljon svenskar i åldern 16 till 74 år fiskar årligen. I genomsnitt fiskar dessa personer fjorton dagar per år. Lägg därtill ett växande intresse för fisketurism i Europa och resultatet blir en näringsgren med stor potential till utveckling på landsbygden.

Även gädda lockar
Fisketuristerna är inte enbart intresserade av att fiska harr, lax och öring. De är även intresserade av att fiska gädda. Gäddan är dessutom tillsammans med aborren de två viktigaste arterna för svenska fiskeintresserade. Dessa arter finns det gott om i vårt område och tillsammans med att vi har en relativt orörd natur med rikliga möjligheter till fiske finns det goda förutsättningar för en växande fisketurism.

Men för att locka turister till vårt område krävs bra marknadsföring. Därför genomfördes mellan 2009-2011 LEADER-projektet Fisketurism med inriktning mot fiskevårdsområden. Inom detta projekt togs informationsmaterial om fiskemöjligheterna i området fram för publicering på en gemensam hemsida med översättning till såväl engelska som tyska. Genom Fisketurism finns nu bra information om fisket och dess tillgänglighet på www.svenskafiskevatten.se. Av 86 fiskevårdsområden som finns i projektets kommuner (Högsby, Sävsjö, Vetlanda och Nässjö) är nu 55 tillgängliga på denna sida. Projektet innebar även att vissa fiskevårdsområden började att sälja fiskekort via Internet.

EU-projekt 2011
Hösten 2011 drar det LEADER-finansierade projektet Entreprenörer inom fisketurism igång och det är en satsning som direkt kuggar i det tidigare projektet Fisketurism. Allt utvecklingsarbete sker etappvis med uthållighet så också arbetet med fisketurism. Nu är det dags att ta nästa steg. Det nya projektet kommer att fokusera på de möjligheter som finns för dem som i dagsläget har tankar om att utveckla verksamhet med inriktning på fisketurism. En utbildnings- och seminarieserie kommer att löpa genom projektet. Ambitionen är att på ett intressant och handfast sätt belysa aktuella områden med koppling till fisketurism, exempelvis:

  • Förutsättningar för fisketurism
  • Hett inom sportfisket
  • Praktiskt sportfiske
  • Fiskeribiologi
  • Vattenvård och fiskevård
  • Marknadsföring – hur uppstår en träff på google?

Föregående projekt visade att ett 40-tal personer inom LEADER-området var intresserade att delta i projektet, men vi hoppas och tror att intresset är större än så. Ta chansen att berätta vad du funderar på att göra och ta del av vad andra vill, samarbetsmöjligheter existerar inte utan kommunikation.

Mer information

Är du intresserad av att få mer information om projektet? Kontakta projektledare Erik Wennerhag på erik.wennerhag@savsjo.se eller 0382-152 12.