Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Möjligheter för projekt

Stöd till landsbygdsutveckling

Föreningen Astrid Lindgrens hembygd verkar för landsbygdsutveckling i kommunerna Eksjö, Nässjö, Hultsfred, Högsby, Oskarshamn och Vimmerby.

Via föreningen kan du få stöd för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Leadermetoden innebär kort att projekten ska komma många till del genom aktivt nätverksarbete. Projekten ska ha en stark lokal förankring och ska ha samver­kan mellan privata, offentliga och ideella aktörer.

Projekten får 100 procent ekonomiskt stöd och ska bidra till att den lokala utvecklingsstrategin för området uppfylls. Mer om strategin och projektstöden kan du läsa om på www.astridlindgrenshembygd.se

Ansökningar kan tas emot tidigast under våren 2016.