Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Karta över området

På kartan nedan syns Grimstorp samhälle, Lillesjön och Storesjön. Området är beläget cirka 10 kilometer söder om Nässjö i Nässjö kommun. Området som är aktuellt för efterbehandling åren 2011-2012 är markerat med rött.

Efterbehandling i Grimstorp