Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Kontakt

För mer information om efterbehandlingen av marken kring den fd. impregneringsanläggningen samt undersökningarna av Lillesjön:

Förvaltningschef, Ronnie Nilsson, ronnie.nilsson@nassjo.se.

Efterbehandling mark, saneringsarbetet:

Roger Siverth, projektledare, tel. 0702- 999 770, roger.siverth@vvv.se

Miljö- och hälsa, tillsyn, riktvärden med mera:

Monica Johansson, tel 0380-51 83 19, monica.johansson@nassjo.se