Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Kontrollprogram för sjö och vattendrag

För att hålla koll på hur Lillesjön och vattendrag i närheten av den fd. impregneringsanläggningen påverkats av saneringsarbetet finns det ett kontrollprogram. Där ingår bland annat regelbundna provtagningar av vatten, sediment och fisk.

Provtagning skedde både före och under saneringen 2011-2012 - och den pågår fortsatt.

Når vi målen?

Det övergripande målet med för arbetet med efterbehandling i Grimstorp är

  • den före detta impregneringsanläggningen ska kunna användas som naturmark utan fara för hälsa och miljö
  • för Lillesjöns del är målet att läckaget av föroreningar från det förorenade markområdet till sjön inte ska orsaka några miljöstörningar eller störningar i samband med friluftsliv i området – som till exempel bad eller fiske.

För att säkerställa att målen nås har projektgruppen för saneringen arbetat med ett kontrollprogram för ändamålet.

Kontrollprogrammets omfattning

Kontrollprogrammet innebär att

  • man tar regelbundet prover på grundvattnet och i östra och västra bäcken som går i området samt inlopp och utlopp i Lillesjön för att följa upp åtgärderna som är utförda i markområdet
  • i kontrollprogrammet ingår även nätprovfiske. Länsstyrelsen genomförde nätprovfiske i augusti 2014 
  • det kommer även göras en bottenfaunaundersökning och det ska sättas ut sedimentfällor.