Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Kort om historiken och vad som gäller

Marken vid den före detta impregneringsanläggningen i Grimstorp är kraftigt förorenad. Området har höga halter av bland annat så kallade PAH:er och arsenik. Dessutom förs föroreningarna vidare ut i Lillesjön. Sedan 2005 har föroreningarna kartlagts i detalj.

På impregneringsanläggningen i Grimstorp impregnerades telefonstolpar och järnvägssliprar under mer än 40 år med hjälp av ett mobilt verk. Anläggningen lades ner under slutet av 1960-talet men än idag finns spår kvar i miljön.

Varje år transporteras arsenik och PAH:er ut i Lillesjön. Från Lillesjön går arseniken vidare ut i miljön. Halterna i ligger långt över för vad som är normalt för sjöar.

Det görs kontinuerliga mätningar av tillståndet i sjön. Bland annat mäts halterna av olika föroreningar i vatten och sjöbotten. Undersökningen visar att halterna av arsenik är höga i vattenmossan och sjöbotten. Halterna i vattnet varierar över säsongen och är som högst under augusti månad.

Delar av ytan på det före detta impregneringsområdet är rikt på växtlighet och området ser relativt friskt ut. Men skenet bedrar. De växter som får fotfäste i området är sådana med korta rötter. Bara någon decimeter ner är marken än mer förorenad och därför kan inte träd eller växter med längre rötter växa i området.

Restriktioner

Det anses inte farligt att passera igenom markområdet, men däremot ska man inte få i sig jord eller till exempel bär från växter i området. Vid infarten till den före detta impregneringsanläggningen finns en informationsskylt uppsatt.

De senaste rekommendationerna för bad och fiske i Lillesjön kom år 2010 och finns beskrivna i nyhetsbrev nr 7, som du kan ladda ner på denna sida (i menyn till höger).