Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Kan privatpersoner hjälpa till?

Vad kan jag göra som privatperson på lokal nivå?

Som privatperson kan du engagera dig och hjälpa till med flyktingmottagandet på olika sätt.

Kontaktperson, familjehem eller särskilt förordnad vårdnadshavare till ensamkommande flyktingbarn

Har du eller din familj tid och känslomässigt utrymme över för att engagera er i ett barn eller en tonåring? Socialförvaltningen i Nässjö kommun söker kontinuerligt kontaktpersoner, kontaktfamiljer eller särskilt förordnad vårdnadshavare till ensamkommande flyktingbarn, liksom familjehem och jourhem. Som uppdragstagare behöver du/din familj har tid och engagemang för barnen och deras familjer liksom öppenhet och samarbetsförmåga.

Här kan du läsa mer om att bli uppdragstagare i Nässjö kommun.

God man till ensamkommande flyktingbarn

Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn reglerar när en god man ska förordnas för ensamkommande barn som kommer till Sverige (utan vårdnadshavare eller annan vuxen som trätt i vårdnadshavares ställe). Det är varje kommuns överförmyndare som beslutar om god man. Eftersom det är en stor ökning i antalet ensamkommande flyktingbarn behöver överförmyndaren i Nässjö kommun komma i kontakt med fler personer som är intresserade av att bli uppdragstagare. För att bli aktuellt som god man för ensamkommande flyktingbarn ska du uppfylla följande krav: 

 • vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig för uppdraget (11 kap. 12 och 13§§ föräldrabalken),
 • vara särskilt lämpad för arbete med barn i en utsatt situation,
 • ha kunskap om barns behov i olika åldrar och ha förståelse för deras situation,
 • ha goda kunskaper om det svenska samhället (skola, vård, myndigheters ansvar med mera),
 • behärska god svenska, både skriftligen och muntligen,
 • vara opartisk i förhållande till myndigheter,
 • ha kunskap om utlänningsärenden och asylprocess.

Här finns mer information om hur du gör för att ansöka om att bli god man samt kontaktuppgifter till Nässjö kommuns överförmyndare.

Bli språkvän

Språkvän är ett projekt i Nässjö kommun som syftar till att underlätta en social integration för alla nyanlända. Nyanlända och etablerade invånare matchas utifrån intressen eller yrke/utbildning.

Här kan du läsa mer om projektet Språkvän. 

Aktiviteter och övrigt stöd

Kom och träffas! På onsdagar ojämna veckor kl. 18.00-20.00 finns en träffpunkt i före detta Centralskolans matsal i Nässjö. Där samtalar vi och vi har ofta musikunderhållning. Vi kan informerar om Språkvän, språkcaféer eller andra aktiviteter och evenemang i Nässjö kommun. Träffpunkten är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, Nässjö lärcenter och Tillsammans Nässjö

På exempelvis Stadsbiblioteket i Nässjö, i kyrkorna och hos Studieförbundet Vuxenskolan finns möjlighet att engagera sig i läxhjälp och språkcaféer. Kontakta respektive verksamhet för mer information!

Hjälporganisationer /ideella organisationer

Skänka pengar. Vill du hjälpa flyktingar i andra länder kan du bidra genom att skänka pengar till olika hjälporganisationer som till exempel:

 • UNHCR
 • Radiohjälpen
 • Unicef
 • Rädda barnen
 • Läkare utan gränser
 • Röda Korset.

Kontrollera att den organisation du väljer att skänka pengar till har ett så kallat "90-konto" för inbetalning, vilket garanterar att insamlingen sköts på ett kostnadseffektivt och ansvarsfullt sätt.

Du kan även skänka kläder och saker. Vi rekommenderar att du vänder dig till någon av de etablerade organisationerna som Röda Korset eller Erikshjälpen.

Om du vill skänka kläder och saker direkt till asylboendet i Viebäck kan du vända dig till Tillsammans Nässjö som du når via facebooksidan facebook.com/tillsammansnassjo. Tillsammans Nässjö samlar in kläder till de boende på Viebäck och åker dit regelbundet.