Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Utvecklingsprogram Anneberg

Bild från Anneberg - fotbollsplan

 

I Anneberg påbörjades arbetet med det lokala utvecklingsprogrammet under vintern 2014. En utvecklingsgrupp har arbeta fram ett lokalt utvecklingsprogram för kommundelen. Minnesanteckningar och annat arbetsmaterial från utvecklingsgruppens arbete hittar du i menyn här till höger.

Utvecklingsprogrammet innehåller

  • projektbeskrivning
  • områdets historia
  • SWOT-analys
  • nulägesbeskrivning
  • metodavsnitt
  • förslag på åtgärder
  • information om projektets fortsatta arbete.

En demokratisk process skapar förankring

Arbetet med att ta fram idéer om vad som behöver göras och vilka behov som finns har varit en demokratisk process. För att ge så många som möjligt chansen att få komma till tals har olika metoder använts. Bland annat har en enkätundersökning genomförts och en förslagslåda satts upp på medborgarkontoret. I november 2014 genomfördes ett uppstartsmöte då ca 50 personer deltog. En trygghetsvandring anordnas i mars 2015.

Resultatet av det insamlade materialet har utgjort underlag för analysen av området som leder fram till utvecklingsprogrammet. Aktiviteterna i programmet delas upp på fysiska, mjuka och organisatoriska åtgärder och fördelas på kort och lång sikt. Det kan röra sig om arrangemang, mötesplatser, trafikåtgärder, belysning etc.

Vilka åtgärder ska göras i Anneberg?

Utvecklingsprogrammet har nu presenterats för allmänheten och godkänts av kommunfullmäktige. Nu ska en prioriteringsordning upprättas över de mest realistiska och aktuella åtgärderna. Dessa åtgärder genomförs i projektform under tre år. Utvecklingsgruppens arbete ska sedan fortsätta efter projekttidens slut.

Mer information

För mer information, kontakta Jennifer Cronborn, projektledare,
Tel: 0380-51 83 03, jennifer.cronborn@nassjo.se