Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Utvecklingsprogram Forserum

Bild

Den lokala utvecklingsgruppen har arbetat fram ett lokalt utvecklingsprogram för kommundelen. Utvecklingsprogrammet innehåller projektbeskrivning, områdets historia, SWOT-analys, nulägesbeskrivning, metodavsnitt, förslag på åtgärder och projektets fortsatta arbete.

Arbetet med att ta fram idéer om vad som behöver göras och vilka behov som finns har varit en demokratisk process. För att ge så många som möjligt chansen att få komma till tals har olika metoder använts. Bland annat har en enkätundersökning genomförts, en förslagslåda satts upp på medborgakontoret, en trygghetsvandring anordnats och ett skolprojekt utförts av elever vid Rosenholmsskolan.

Resultatet av det insamlade materialet har sedan utgjort underlag för analysen av området som lett fram till utvecklingsprogrammet. Aktiviteterna i programmet delas upp på fysiska, mjuka och organisatoriska åtgärder och fördelas på kort och lång sikt. Det kan röra sig om arrangemang, mötesplatser, trafikåtgärder, belysning etc.

Utvecklingsprogrammet har presenterats för allmänheten och godkänts av kommunfullmäkige. Därefter har en prioriteringsordning upprättats över de mest realistiska och aktuella åtgärderna. Dessa åtgärder genomförs i projektform under tre år. Utvecklingsgruppens arbete ska sedan fortsätta efter projekttidens slut.