Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Utvecklingsprogram Malmbäck

I Malmbäck påbörjades arbetet med det lokala utvecklingsprogrammet under våren 2013. En utvecklingsgrupp har bildats som ska arbeta fram ett lokalt utvecklingsprogram för kommundelen. Minnesanteckningar och annat arbetsmaterial från utvecklingsgruppens arbete hittar du här till höger.

Utvecklingsprogrammet ska innehålla projektbeskrivning, områdets historia, SWOT-analys, nulägesbeskrivning, metodavsnitt, förslag på åtgärder och projektets fortsatta arbete.

Arbetet med att ta fram idéer om vad som behöver göras och vilka behov som finns har varit en demokratisk process. För att ge så många som möjligt chansen att få komma till tals har olika metoder använts. Bland annat har en enkätundersökning genomförts, en förslagslåda satts upp på medborgarkontoret. I april 2013 genomfördes ett uppstartsmöte då ca 100 personer deltog. En trygghetsvandring ska anordnats under hösten 2013.

Resultatet av det insamlade materialet ska utgöra underlag för analysen av området som leder fram till utvecklingsprogrammet. Aktiviteterna i programmet delas upp på fysiska, mjuka och organisatoriska åtgärder och fördelas på kort och lång sikt. Det kan röra sig om arrangemang, mötesplatser, trafikåtgärder, belysning etc.

Utvecklingsprogrammet ska när det är klart presenterats för allmänheten och godkännas av kommunfullmäktige. Därefter ska en prioriteringsordning upprättats över de mest realistiska och aktuella åtgärderna. Dessa åtgärder genomförs i projektform under tre år. Utvecklingsgruppens arbete ska sedan fortsätta efter projekttidens slut.