Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Nässjö - 100 år som stad

Staden någon gång vid 1900-talets början. Foto från Hegetornsamlingen.

 

För Nässjös del innebar år 1914 att municipalsamhället fick stadsprivilegier från den 1 januari. Civildepartementet hade fattat beslutet den 31 oktober 1913. Men det hade inte varit en självklarhet att ge Nässjö de eftertraktade privilegierna. Samhället hade tio år tidigare fått nej på sin ansökan. Nu beviljades ansökan under strikta förutsättningar och inte helt i önskad utsträckning.

Om glädjen vittnar de många hälsningar som inkom till samhället per telegram. Uns av besvikelse kan dock också anas i municipalnämndens protokoll. Att det var svårt att bli stad kan säkert till viss del bero på vilken typ av plats Nässjö var. Nässjö tillhörde en ny generation av samhällen: Stationssamhällena. Här möttes gammalt och nytt, landsbygd och stad. Stationssamhällen var ett mellanting av stad och samhälle, någonting som skapades i många möten. Identiteten som stad var inte självklar.

Nässjö har upplevt stor förändring under sin korta levnad. Precis när järnvägen anlades här på 1800-talet var antalet invånare 43 personer. Drygt femtio år senare, när stationssamhället till slut blev stad, var dess invånarantal 5 949. Med järnvägen som bas och genom framväxande industrier kunde staden utvecklas och blomma. De senaste decennierna har en övergång från industrisamhälle till kunskapssamhälle pågått. En utveckling som präglat många små och medelstora kommuner och där Nässjö kommun fortfarande strävar efter att hitta en ny identitet i den postindustriella tiden.

Idag är invånarantalet i Nässjö stad nära 17 000 och i kommunen som helhet bor 30 000 personer. Berättelsen om Nässjö är en resa som fortfarande pågår. År 2014 firar vi Nässjös jubileum genom att blicka både bakåt och framåt. Temat är Nässjö 100 år – rena ungdomen!