Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Kontakt

Nässjö 100 år - rena ungdomen! är ett projekt som beviljats medel av kommunstyrelsen i Nässjö kommun i syfte att stärka gemenskapen och öka stadens attraktionskraft.

Ambitionen är vi firar tillsammans - det offentliga, näringsliv, föreningsliv och alla kommuninvånare - och skapar ett minnesvärt jubileumsår 2014.

Mer information

Kristina Källström-Gernes, projektledare Nässjö 100 år

Projektledare är Kristina Källström Gernes, kultur och fritidsförvaltningen,
tel. 0380-51 89 47
e-post: kristina.kallstromgernes@nassjo.se