Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Vattnet är ingen engångsartikel

Det är ständigt samma vattenmolekyler som cirkulerar i naturen. Man kan faktiskt säga att vi dricker samma vatten som dinosaurierna en gång gjorde. I Sverige har vi gott om vatten. Det viktigaste är därför inte hur mycket vatten vi använder, utan att vi använder det på ett sätt som är skonsamt för miljön.

Våra reningsverk är fantastiska. De kan se till att vattnet blir så rent att vi kan läma tillbaka det till naturens kretslopp. Det ska dock tilläggas att de kan inte rena vattnet från vad som helst! Här måste du ta ditt ansvar.

Om vi hjälps åt med att hålla avloppssystemet fritt från sådant som egentligen här hemma i soptunnan skapar vi en bra miljö för de mikroorganismer som renar vattnet på reningsverket. Mår mikroorgnismerna bra blir vattenrening effektiv. slammet från reningsverken består då dessutom av rena växtnäringsämnen som kan användas till jordförbättring. Även för dig som har enskilt avlopp är det viktigt att mikroorganismerna i marken som renar avloppsvattnet mår bra.

Utsläpp av otillräckligt renat vatten till hav, sjöar och vattendrag kan ge syrebrist med dålig lukt som följd. Det kan också orsaka övergödning, vilket leder till algblomning och igenväxta sjöar - och ytterligare syrebrist. Kraftig övergödning och syrebrist kan leda till fiskdöd och minskad biologisk mångfald.