Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Fakta om Ryssbysjön

Bild

Ryssbysjön ligger i den nordvästra delen av Nässjö kommun. Sjöns utveckling de senaste 100 åren har varit en ganska sorglig historia. Mänsklig hand har, genom stora utsläpp av fosfor, ändrat sjöns förutsättningar markant och på grund av detta är Ryssbysjön idag en starkt övergödd sjö.

Sjön ingår i Huskvarnaåns vattensystem. För att inte sjöar och vattendrag nedströms ska drabbas av samma öde är det viktigt att befintlig fosfor binds i sjön och att mängden ny fosfor som tillförs sjön minskas till minsta möjliga mängd.