Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Kostnader & tidsplan

Att restaurera en sjö är ett gediget och kostnadskrävande arbete. Under drygt två är en mängd människor engagerade och stora summor investeras för att rädda inte bara Ryssbysjön utan även andra sjöar som ligger nedströms i Huskvarnaåns vattensystem.