Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Styrning & ledning

Arbetet med att restaurera Ryssbysjön genomförs i projektform. Projektet leds av en styrgrupp som består av både politiker och tjänstemän från såväl Nässjö kommun som Nässjö Affärsverk AB. Arbetet genomförs operativt av en arbetsgrupp bestående av fem tjänstemän med olika bakgrund och kompetens.

Till projektet finns även en referensgrupp kopplad. Denna grupp bildades vid ett informationsmöte i januari 2007. Gruppens uppgift är att komma med synpunkter och reflektioner samt att hjälpa till med att sprida information till alla som är intresserade och berörda av restaureringsarbetet.