Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Mål & åtgärder

Projektets mål är att...

 

  • markant sänka fosforhalten i Ryssbysjön,
  • förhindra blomning av blåalger i vattnet,
  • öka undervattensvegetationen.

 

 

När dessa mål är uppnådda kommer Ryssbysjön att vara i ekologisk balans och därmed bli en sjö i ekologisk balans med ett rikt fågel- och fiskeliv. Att sjön, efter 2008, helt skulle sluta läcka och vidareförmedla fosfor är inget realisktiskt mål. Troligen kommer fosforhalterna att vara höga i ytterligare 40-50 år. Men nytillskottet kommer att minska kraftfullt. Dessutom har mycket gjorts för att binda sjöns fosforhaltiga bottensediment. Detta innebär att fosforbelastningen minskar på de sjöar som ligger nedströms till exempel Lilla och Stora Nätaren.

För att förbättra Ryssbysjön har ett antal olika åtgärder genomförts...

 

  • utfiskning av mört och brax,
  • en effektivare fosforrening i Nässjö avloppsreningsanläggning,
  • ny å-fåra parallellt med Nässjöån,
  • plantering av undervattensväxter,
  • informationskampanj till mark- och fastighetsägare längs med Fredriksdalaån.