Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Tidigare utredningar av Ryssbysjön

Under åren har 15 olika utredningar om Ryssbysjön genomförts. Den första presenterades redan 1973. Utredningarna har belyst allt från sjöfågel- och planktonliv till ansvarsfrågan och riskanalyser.

En kort summering av varje rapport/utredning hittar du under länkarna till vänster.

 • Restaurering av sjöar i Jönköpings län
 • Ryssbysjön - utredning angående vårdåtgärder för sjöfågel i samband med sjörestaurering
 • Ryssbysjön och dess tillrinningsområde - studie av effekter av minskad föroreningstillförsel
 • Sjöfågelinventering i Ryssbysjön
 • Planktonundersökning i Ryssbysjön
 • Ryssbysjön - en näringsbelastad sjö i behov av restaurering
 • Nätprovfiske i Ryssbysjön
 • Inventering av häckfåglar i Ryssbysjön
 • Åtgärdsplan för Ryssbysjön
 • Ansvarsutredning för Ryssbysjön
 • Detaljerad sedimentsundersökning i Ryssbysjön
 • Ryssbysjön, Nässjö kommun - riskbedöming, åtgärdsutredning och riskvärdering
 • Slutrapport - projekt förstudie Ryssbysjön
 • Nätprovfiske 2006