Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Gestaltningsprogram

Stadsrummets golv, väggar och tak formar en ram kring de aktiviteter som utspelas där. Hur detta stadsrum är utformat och möblerat, bidrar i hög grad till stadens samlade uttryck och det intryck man får. Idag hålls inte Nässjö stadskärnas offentliga miljö samman, utan utgörs av ett överflöd av material, föremål och utsända budskap. Det leder till ett oroligt stadsrum.

Ett av målen i arbetet med utvecklingen av stadskärnan är att den ska ha en hög kvalitet på arkitektur och utformning av de offentliga rummen. För att nå det målet har tekniska servicenämnden samt miljö- och byggnämnden (nuvarande samhällsbyggnadsnämnden) antagit ett gestaltningsprogram för Nässjö.

Här kan du ladda ner programmet som pdf.