Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Handlingsplan 2016

Nu går arbetet vidare i förverkligandet av visionen för Nässjö stadskärna. Onsdagen den 9 mars antog kommunstyrelsen Handlingsplan 2016 för arbetet med utveckling av Nässjö stadskärna.

  • Det lite större investeringsprojekt som planeras 2016 är en ombyggnation av Södra torget för att nyttja parkeringsytan på ett mer optimalt sätt än idag. Samtidigt får torget ett ansiktslyft genom att nya träd ska ge ett grönare torg kombinerat med ny trädbelysning och modernare materialval.
     
  • Andra belysningsåtgärder som planeras är till exempel ny belysning över Storgatan mellan Stortorget och Södra torget.
     
  • Bättre förutsättningar för cyklister är en annan fråga som handlingsplanen fokuserar på. Det handlar om åtgärder som fler och bättre cykelparkeringar samt tydligare markering av cykelbanor.
     
  • Under 2016 genomförs också en projektering för att på sikt bygga om Myggans plats. Syftet är att det ska bli en bättre anslutning mellan parkeringsdäcket Oxen och gågatan i centrum.

Bildkollage tilll Handlingsplan 2016