Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Trygghetsprojekt

Ett av målen i arbetet med utvecklingen av stadskärnan är att den ska upplevas trygg och säker att vistas i under alla tider på dygnet. Trygghet ingår som en central fråga eftersom det är av ytterst stor betydelse för att stärka stadens attraktivitet. Eftersom undersökningar visar att kvinnor i större utsträckning än män känner sig otrygga på allmän plats så är det det perspektivet vi har som utgångspunkt vid planering av den offentliga miljön.

Trygghetsvandringar

Under 2014 har trygghetsvandringar utförts i stadskärnan och Stadsparken. Syftet med trygghetsvandringar är att tillsammans diskutera vad det är i vår stad som gör att vi känner oss trygga eller otrygga. Vad kan vi göra för att motverka otryggheten? Trygghetsvandringen i sig gör också att människor kommer samman, har det trevligt och pratar om hur saker och ting kan göras bättre i stadsmiljön. Den kan också inspirera till ytterligare engagemang och delaktighet.

Ta del av sammanställning från senaste trygghetsvandringen i nedan rapport.

Kontaktperson

Stina Granberg Lindor, utvecklingschef, stina.granberglindor@nassjo.se,
tel. 0380-51 81 78.