Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Digitala/sociala medier / Sociala medier - här finns vi

Sociala medier - här finns vi

Nässjö kommuns konton på sociala medier finns i listan nedan. Överst finns en sammanfattande tabell och längre ner hittar du mer utförliga beskrivningar om varje konto.

Riktlinjer för hur de ska användas finns i vänster menyn.

Facebook
Nässjö kommun
Brinellgymnasiet
Ungdomsenheten
Kulturhuset Pigalle
Nässjö Turistbyrå
Familjecentralens öppna förskola

Twitter
Nässjö kommun
Brinellgy11
KulturPigalle
Nassjoturism

Youtube
Nässjö kommun
Brinellgymnasiet

Flickr
Nässjö kommun

Slideshare
Nässjö kommun

Blogg
Bloggportalen

Instagram
Nassjokommun
Bibblanpigalle

Facebook

Facebook

Nässjö kommun

Förklaring

Detta är kommunens centrala facebook-konto. Här publiceras inlägg med tips på evenemang, nyheter mm, här finns också fotografier från kommunen samt Lediga jobb.

Syfte

Att nå en yngre målgrupp, att öppna upp för dialog, samt att vara ett komplement till webben.
Facebook-kontot är en kompletterande kommunikationskanal för Nässjö kommun. Vi använder den för strategisk kommunikation och i händelse av kris är den en av kommunens kriskommunikationskanaler.

Ansvarig verksamhet

Kommunledningskontoret, kommunikationsenheten samt HR-avdelningen (lediga jobb).

Kontakt

Kommunikationsenheten, tel. 0380-51 72 49
e-post: kommunikationsenheten@nassjo.se

Facebook

Brinellgymnasiet

Förklaring

Detta är Brinellgymnasiets egna facebook-konto.

Syfte

Facebook-kontot är en kompletterande kommunikationskanal för Brinellgymnasiet.se. Vi använder den för strategisk kommunikation och i händelse av kris är den en av gymnasiets kriskommunikationskanaler.

Ansvarig verksamhet

Gymnasiechef / administration.

Kontakt

Sofia Carlsson, tel. 0380-51 82 24.
e-post (reception): info@brinell.nassjo.se

Facebook

Ungdomsenheten

Förklaring

Detta är Ungdomsenhetens (kultur- och fritidsförvaltningen), Facebook-konto.

Syfte

Att sprida information om vad som pågår i Ungdomsenhetens verksamhet samt att kunna svara på frågor kring den. Samt finnas till för ungdomarna i målgruppen som behöver stöd från fritidsledare i Nässjö kommun.

Ansvarig verksamhet

Ungdomsenheten.

Kontakt

Emma Asserholt. Läs mer på www.nassjo.se/ung

Facebook

Kulturhuset Pigalle

Förklaring

Detta är Kulturhuset Pigalles Facebook-konto

Syfte

Att nå en yngre målgrupp som inte nås via tryckt media. Kontot öppnar upp för dialog och är en kanal för att informera besökare om evenemang, aktiviteter och verksamheter.

Ansvarig verksamhet

Kultur och fritidsförvaltningen.

Kontakt

Tel. 0380-51 81 84
e-post: kultur.fritid@nassjo.se

Facebook

Nässjö Turistbyrå

Förklaring

Detta är Nässjö Turistbyrås Facebook-konto

Syfte

Facebook-kontot är ett komplement till trycksaker samt webbsida www.nassjo.se/turism för att marknadsföra Nässjö kommun som besöksmål.

Kontot öppnar upp för dialog och är en kanal för att informera besökare om evenemang, aktiviteter och verksamheter.

Ansvarig verksamhet

Kommunledningskontoret, Nässjö Turistbyrå

Kontakt

Johan Bråkenhielm, tel. 0380-51 82 85
e-post: johan.brakenhielm@nassjo.se

Twitter

Twitter

@nassjokommun

Förklaring

Detta är ett twitterkonto för Nässjö kommun med flöden från nassjo.se och ams.se (lediga jobb).

Syfte

Twitter är en kompletterande kommunikationskanal för Nässjö kommun. Vi använder den för strategisk kommunikation. I händelse av kris är den en av kommunens kriskommunikationskanaler.

Till vardags består basflödet av automatgenererade tweets från våra RSS-flöden (nyheter, lediga jobb, med mera).

Ansvarig verksamhet

Kommunledningskontoret, kommunikationsenheten.

Kontakt

Kommunikationsenheten, tel. 0380-51 72 49
e-post: kommunikationsenheten@nassjo.se

Twitter

@brinellgy11

Förklaring

Detta är Brinellgymnasiets twitterkonto.

Syfte

Twitter är en kompletterande kommunikationskanal för brinellgymnasiet.se. Vi använder kontot för strategisk kommunikation på internet. På Twitter riktar vi oss främst mot ungdomar som ska göra sitt gymnasieval, våra nuvarande elever, föräldrar och samarbetspartners.

Ansvarig verksamhet

Gymnasiechef / administration.

Kontakt

Sofia Carlsson tel. 0380-51 82 24
e-post: info@brinell.nassjo.se

Twitter

@KulturPigalle

Förklaring

Detta är Kulturhuset Pigalles Twitterkonto

Syfte

Twitter är en kompletterande kommunikationskanal och syftet är att nå en målgrupp som inte nås via tryckt media. Kontot öppnar upp för dialog och är en kanal för att informera besökare om evenemang, aktiviteter och verksamheter.

Ansvarig verksamhet

Kultur och fritidsförvaltningen

Kontakt

Tel. 0380-51 81 84
e-post: kultur.fritid@nassjo.se

Twitter

@NassjoTurism

Förklaring

Detta är Nässjö Turistbyrås Twitter-konto

Syfte

Twitter-kontot är ett komplement till trycksaker samt webbsida www.nassjo.se/turism för att marknadsföra Nässjö kommun som besöksmål.

Kontot öppnar upp för dialog och är en kanal för att informera besökare om evenemang, aktiviteter och verksamheter.

Ansvarig verksamhet

Kommunledningskontoret, Nässjö Turistbyrå

Kontakt

Johan Bråkenhielm, tel. 0380-51 82 85
e-post: johan.brakenhielm@nassjo.se

Youtube

Youtube

nassjokommun

Förklaring

Här lägger Nässjö kommun ut filmer som kan ses både på Youtube och nassjo.se.

Syfte

Vi använder Youtube för att visa filmer för besökare på internet. Det ska vara lätt att se och dela våra filmer med andra.

Ansvarig verksamhet

Kommunledningskontoret, informations- och sekretariatsavdelningen.

Kontakt

Kommunikationsenheten, tel. 0380-51 72 49
e-post: kommunikationsenheten@nassjo.se

Youtube

Brinellgymnasiet

Förklaring

Brinellgymnasiets Youtubekonto används för att publicera film på ett lättillgängligt sätt.

Syfte

Kontot är till för att via internet arbeta med marknadsföring genom att visa elevarbeten och olika aktiviteter som gjorts på Brinellgymnasiet. På Youtube riktar vi oss främst mot ungdomar som ska göra sitt gymnasieval, våra nuvarande elever, föräldrar och samarbetspartners.

Ansvarig verksamhet

Gymnasiechef / administration.

Kontakt

Sofia Carlsson tel. 0380-51 82 24
e-post: info@brinell.nassjo.se

Flickr

Flickr

Nässjö kommun

Förklaring

Flickr är en bildbank där vi har ett konto för Nässjö kommun.

Syfte

Kontot används för att dela bilder på ett lättillgängligt sätt. Samt att visa upp bra bilder från Nässjö kommun för besökare på internet.

Ansvarig verksamhet

Kommunledningskontoret, informations- och sekretariatsavdelningen.

Kontakt

Informationsansvarig, tel. 0380-51 72 49
e-post: infomaster@nassjo.se

Slideshare

Slideshare

Nassjokommun

Förklaring

På Slideshare har vi ett konto för Nässjö kommun där vi delar broschyrer och bildspel tillgängligt för alla.

Syfte

Kontot används för att dela bildspel på ett tillgängligt sätt både för besökare på Slideshare.com och för inbäddade bildspel på nassjo.se. Det är också en marknadsföringskanal för Nässjö kommun.

Ansvarig verksamhet

Kommunledningskontoret, informations- och sekretariatsavdelningen.

Kontakt

Kommunikationsenheten, tel. 0380-51 72 49
e-post: kommunikationsenheten@nassjo.se

Blogg

Bloggportalen

blogg.nassjo.se

Förklaring

Bloggportalen samlar kommunens bloggar på ett och samma stället. Det ska vara lätt att hitta bloggarna och enkelt för våra anställda och våra verksamheter att använda bloggar - i kommunikationen med olika målgrupper.

Syfte 

Bloggandet är ett av flera sätt för oss som är anställda i Nässjö kommun att berätta om våra jobb och uppdrag.

Ansvarig verksamhet 

Kommunledningskontoret, informations- och sekretariatsavdelningen.

Kontakt

Kommunikationsenheten, tel. 0380-51 72 49
e-post: kommunikationsenheten@nassjo.se
 

Instagram

Instagram

Nassjokommun

Förklaring

Nässjö kommun har ett konto på Instagram. Det är kommunikatörerna på kommunledningskontoret som samordnar "instagrammandet".

Syfte

Att med bildernas hjälp berätta om allt gott arbete som görs, varje dag, året runt - och att visa på mångfalden av händelser - i Nässjö kommun.

Ansvarig verksamhet

Kommunledningskontoret, informations- och sekretariatsavdelningen.

Kontakt

Kommunikationsenheten, tel. 0380-51 72 49
e-post: kommunikationsenheten@nassjo.se

Instagram

Bibblanpigalle

Förklaring

På Bibblanpigalles Instagram används för att lägga ut bra bilder med anknytning till böcker och biblioteket.

Syfte

Att skapa relationer med våra besökare, såväl nya som invanda besökare. Att hitta en annan målgrupp än den man når traditionellt med tryckt media, där framförallt en yngre målgrupp som inte nås via hemsida och tryckt media.

Att marknadsföra Nässjö Stadsbibliotek och Kulturhuset Pigalle, informera om evenemang, ge tips inom litteratur och kultur som berör barn och unga och att ge dem möjlighet att vara delaktiga genom att bjuda in till dialog på deras plattform.

Ansvarig verksamhet

Kultur- och fritidsförvaltningen, Stadsbiblioteket i Nässjö.

Kontakt

Sanna Godenäs, tel.  0380-51 82 36
e-post: sanna.godenas@nassjo.se