Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Aktuella pressmeddelanden

Aktuella pressmeddelanden

2017-11-24: 558 röster för ”En halv miljon idéer”

Nässjö kommuns projekt ”En halv miljon idéer” har nu fått ett resultat som är framröstat av boende i områdena Fredriksdal, Grimstorp, Stensjön och Sandsjöbygden. De vinnande förslagen presenteras vid event på varje ort!

Läs pressmeddelandet i sin helhet

2017-10-24 Intressentsamarbete ska förverkliga Västra staden

Nässjö kommun har tillsammans med Hjältevadshus AB, OBOS/Myresjöhus AB, SML Fastigheter och GBJ Bygg AB bildat Västra staden intressentsamarbete i syfte att förverkliga Västra staden; en helt ny stadsdel i centrala Nässjö.

Läs pressmeddelandet i sin helhet

20171010 Budget 2018-2020: Tydliga prioriteringar i en växande kommun

Nässjös befolkning fortsätter att öka. Det innebär mycket goda möjligheter till utveckling av kommunen, men det innebär även en ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Behoven och önskemålen är stora och majoriteten har därför behövt göra tydliga prioriteringar i budgetförslaget för 2018-2020. Därför får socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden ett tillskott om sammanlagt 70 miljoner kronor. 

Läs pressmeddelandet i sin helhet

20170524: Tertialuppföljning av budget 2017 - Ökade behov ger minskat resultat

Nässjö kommuns ekonomiska läge har förändrats sedan budgetbeslutet i november i fjol. Vid kommunstyrelsens sammanträde på onsdagen konstaterades av nämndernas behov ökat främst inom socialförvaltningens och barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.

20170413: Beslut om nya bostadsmöjligheter i Norra Alsberg

Nu börjar uppbyggnationen av nya bostadsområdet Norra Alsberg. 26 stycken bostadsrättslägenheter och 10 villor släpps till försäljning.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.

20170413: Etisk djurhållning och fler rätter i ny måltidspolicy

Tekniska servicenämnden har beslutat om en ny måltidspolicy för Nässjö kommun. Den nya policyn omfattar bland annat etisk konsumtion, mångkulturella menyer och fler måltidsval.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.

20170404: Förslag om tilläggsbudget 2017

Ett förslag om tilläggsbudget lades fram på sammanträdet i Utskott 1 tisdagen den 4 april. Prioriterade områden i tilläggsbudgeten är Barn- och utbildningsförvaltningens och Socialförvaltningens verksamheter. 

Läs pressmeddelandet i sin helhet.

20170403: Projektet En halv miljon idéer fortsätter

Nu fortsätter projektet ”En halv miljon idéer” i kommunens södra delar; Fredriksdal, Grimstorp, Stensjön och Sandsjöfors med omnejd. Till varje område finns det 500 000 kronor avsatta till förbättringar av den fysiska miljön. 

Vad dessa förbättringar innebär bestämmer de boende själva. Stora som små kan vara med och påverka vad de vill se för utveckling i sitt närområde. Detta görs genom att man först lämnar in idéer till kommunen och sedan deltar i en omröstning av de förslag som lämnats. 

Läs pressmeddelandet i sin helhet.

20170329: Nässjö kommuns ekonomi pekar fortsatt uppåt

Nässjö kommuns bokslut för 2016 är nu klart och visar ett positivt resultat på 43,4 miljoner kronor. Det är en förbättring med 16 miljoner jämfört med föregående år, och ett resultat som överträffar det uppsatta budgetmålet. Samtidigt har kommunen gjort flera framåtsyftande satsningar.

Läs pressmeddelandet i sin helhet

20170321: Tyck till om kvarteret Ärlan

Nässjös stadskärna fortsätter att utvecklas och nu har turen kommit till kvarteret Ärlan. 21 mars 2017 startar kommunen en medborgardialog om kvarteret och alla intresserade uppmanas komma med idéer och förslag kring kvarterets framtida innehåll.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.