Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / 62 miljoner kronor till jobb, utbildning och andra utvecklingsinsatser i Nässjö kommun

62 miljoner kronor till jobb, utbildning och andra utvecklingsinsatser i Nässjö kommun

2016-03-07

I december 2015 utbetalade riksdagen ett stöd till landets kommuner och landsting med anledning av den rådande flyktingsituationen. Till Nässjö kommun utbetalades nära 62 miljoner kronor och nu finns ett förslag om hur medlen ska hanteras.

Stödet från riksdagen är en engångsintäkt. Nässjö kommun fattar nu beslut om att fondera medlen med avsikten att använda stödet under en avgränsad period, åren 2016−2018, till insatser som främjar jobb, utbildning och andra insatser som stärker kommunen utveckling.

Syftet är att med hjälp av statsbidraget påskynda integrationen av nyanlända invånare vilket in sin tur är positivt för såväl den enskilde invånaren som för den kommunala ekonomin.

− Kommunens jobbstrategi, att fler ska komma i egen försörjning, kan förverkligas och det är bra för alla i kommunen, säger Anci Magnusson (S).

− För de nyanlända är utbildning och jobb vägen till integration i Nässjö kommun, tillägger Anders Karlgren (M).  

− Med pengarna kan vi göra viktiga och bra insatser för våra barn och ungdomar i skolan. En god start i livet ger framtidstro! anser Anders Karlsson (C).

Struktur för hanteringen av medlen

Strukturen för hanteringen av statsbidraget föreslås bli enligt följande. Kommundirektörens ledningsgrupp får i uppdrag att, utifrån ett kommunkoncernperspektiv, arbeta fram lämpliga förslag på aktiviteter/projekt. Respektive nämnd kommer att fastställa de förslag som faller under nämndens verksamhetsansvar. Rätten att slutligen avgöra vilka aktiviteter/projekt som ska finansieras av det tillfälliga statsbidraget kommer att delegeras av kommunfullmäktige till kommunstyrelsens Utskott I.

− Statsbidraget ger en fantastisk möjlighet att ha projekt över tre år som lyfter utvecklingsmöjligheter i kommunen. Tack vare ett framsynt arbete har Nässjö kommun fått 62 miljoner kronor av regeringen för det fortsätta arbetet med integrationen av våra nyanlända invånare. Det är positivt för alla parter, avslutar kommundirektör Karl G. Bartoll

Mer information

Karl G. Bartoll, kommundirektör
karl.bartoll@nassjo.se 
Tel. 0380 – 51 84 30