Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / 75 nya parkeringsplatser i Nässjö centrum

75 nya parkeringsplatser i Nässjö centrum

2014-08-04

Skissbild som visar nya parkeringsplatsen Oxen, Nässjö

 

I Nässjö finns det sedan länge ett behov av fler parkeringsplatser. Tekniska serviceförvaltningen kommer därför att renovera och bygga ut parkeringsdäcket och parkeringsplatsen Oxen i centrala Nässjö under hösten 2014. Utbyggnaden av däcket innebär 75 nya centrala parkeringsplatser. Byggnaden får i samband med utbyggnaden också en ny fasad.

Nya Oxen planeras stå klart till årsskiftet

Under entreprenadstiden kommer hela nuvarande parkeringsplats och parkeringsdäck att stängas och inte vara öppen för allmän parkering. Etableringen av byggplatsen påbörjas måndagen v.33 och det innebär att den från det datumet kommer parkeringen att vara stängd och arbetsplatsen vara stängslad. Bygget kommer att pågå under resterande del av 2014 med målsättningen att vara klart till årsskiftet 2014/2015.

Entreprenaden gällande Oxens ombyggnation kommer att påbörjas under förutsättning att kommunstyrelsen ger ett igångsättningstillstånd den 13 augusti.

Så löser invånarna sin parkering i höst

Besökare till handel och boende i centrala Nässjö kommer att hitta alternativ tillfällig parkeringsmöjlighet, fram till att Oxen öppnar igen, på fd. Centralskolans område. Parkeringsplatsen kommer att vara avgiftsfri och tidsbegränsad, tre timmar. Kommunen arbetar för att få fram ytterligare alternativa tillfälliga parkeringsmöjligheter.  

Återvinningsstation berörs

Den återvinningsstation som idag finns på p-däcket Oxen kommer att stängas när ombyggnationen startar. Detta med anledning av att det varken under eller efter ombyggnationen blir möjligt att komma intill med de lastbilar som hanterar återvinningscontainrarna. Kommunen arbetar därför för att kunna erbjuda Förpacknings- och tidningsinsamlingen en ny permanent plats för en återvinningsstation i centrum så snart som möjligt. Fram tills dess hänvisar Förpacknings- och tidningsinsamlingen till återvinningsstationerna på Brinellgatan respektive vid ICA Kvantum på Bandygatan.

För att få senaste uppdateringen om nyheter som rör Oxen: gå till www.nassjo.se/oxen.

Kontakt, samordning

Tommy Friman, tekniska serviceförvaltningen, Nässjö kommun

Tel: 0380-51 81 21, e-post: tommy.friman@nassjo.se