Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / All politisk information ska behandlas lika i skolan

All politisk information ska behandlas lika i skolan

2014-04-01

Under senare tid har media rapporterat om möjligheterna för olika politiska partier att presentera sina partiprogram i skolan. Detta med anledning av de stundande valen.

-Skollagen slår tydligt fast att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar, säger barn- och utbildningschef Gun-Ann Öholm Jansson. Eleverna ska få kunskaper om mänskliga fri- och rättigheter och bli förtrogna med det demokratiska systemet. Detta är en del av skolans värdegrund.

En av grundbultarna i ett demokratiskt samhälle är möjligheten till möten, dialog och diskussion och därför är det viktigt att skolan tar emot de politiska partierna.

-Skollagens grundläggande värden får som följd att alla partier ska behandlas lika. Om rektor bjuder in till exempel de partier som finns representerade i kommunfullmäktige så kan han/hon inte neka andra partier som på eget initiativ hör av sig och vill delta, fortsätter barn- och utbildningschefen.

Skolan och skolgården är ingen allmän plats. Rektor bestämmer vem som får vistas i skolan eller på skolgården och har rätt att avvisa personer av ordningsskäl. Om någon uttrycker åsikter som ringaktar, föraktar eller kränker andra människor ska rektor, lärare och övrig personal på skolan agera genom att avhysa personen från skolans område. Den som uttrycker sig kränkande om någon annan kan göra sig skyldig till förtal eller förolämpning. Om ett brott kan anses vara begånget ska en polisanmälan göras och under den period som brottsutredning pågår får inte aktuellt parti delta i skolans informationsarbete. 

-Detta är en fråga som innehåller många dimensioner och aspekter och därför har Skolverket gett ut ett stödmaterial. I detta material finns riktlinjer om hur vi ska agera i dessa situationer. Innehållet i skollag, stödmaterial och rutiner om hur vi ska agera har varit viktiga ärenden vid flera rektorsmöten, säger Gun-Ann Öholm Jansson. 

FÖR MER INFORMATION
Gun-Ann Öholm Jansson, barn- och utbildningschef
tel: 0380-51 83 32, e-post: gun-ann.oholmjansson@nassjo.se