Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / Både gas och broms i Nässjö

Både gas och broms i Nässjö

2015-03-11

 Det ekonomiska resultatet för Nässjö kommun 2014 är negativt men de kommunala bolagens resultat är bättre än föregående år.

− Kommunkoncernen går sammantaget bra men vi befinner oss i en ansträngd situation där det gäller att både gasa och bromsa, säger företrädarna för den politiska majoriteten i Nässjö kommun som i och med investeringsbudgeten 2015 tar ett historiskt beslut. Aldrig tidigare har kommunen haft en så stor investeringsbudget. Merparten av investeringarna går till kommunens barn och unga.

Det ekonomiska resultatet för Nässjö kommun 2014 uppgår till -10,3 miljoner kronor. Ser man till den sammanställda redovisningen för kommunen och de kommunala bolagen så är dock det totala resultatet för kommunkoncernen 21,3 miljoner kronor.

Negativt resultat för kommunen

 − Årsresultatet är bekymmersamt för kommunen. Det innebär att vi får använda vår resultatutjämningsreserv för att täcka det negativa resultatet, berättar kommunalråd Anna-Carin Magnusson (S).

Totalt sett lämnar nämnder och resultatenheter ett positivt resultat på 8,5 miljoner men det ekonomiska utfallet varierar där bland annat omsorgsnämnden och individ- och familjeomsorgs-nämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på sammantaget -14,1 miljoner kronor. 

Positiva ekonomiska faktorer

Det finns dock positiva ekonomiska faktorer i 2014 års bokslut. De kommunala bolagens resultat har förbättrats jämfört med 2013. Kommuninvånarnas skattekraft har också ökat, liksom antalet invånare.

Budgetåret 2015

− Investeringsbudgeten är också historiskt sett den största i Nässjö kommun. Merparten av investeringarna går till kommunens barn och unga, säger kommunalråd Anders Karlsson (C).

− I tilläggsbudgeten för 2015 förs dock inga över- eller underskott över från föregående år. Det finns heller inget utrymme för att möta nämndernas önskemål om tillägg 2015. Sveriges Kommuner och Landstings skatteprognos från februari ger Nässjö kommun en miljon kronor mindre mot vad vi räknade med när budgeten lades i november, säger kommunalråd Anders Karlgren (M).

Mer information 

Här kan du ladda ner tjänsteskrivelsen om årsredovisningen för Nässjö kommun 2014 samt tjänsteskrivelsen om tilläggsbudget 1. Ärendet går upp för beslut i kommunfullmäktige den 23 april.

Frågor? Kontakta:

Anna-Carin Magnusson (S), kommunalråd
Tel: 0380-51 80 61, e-post: anna-carin.magnusson@nassjo.se

Anders Karlgren (M), kommunalråd
Tel. 0380-51 86 10, e-post: anders.karlgren@nassjo.se

Anders Karlsson (C), kommunalråd
Tel. 0380-51 80 76, e-post: anders.karlsson@nassjo.se