Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / Etisk djurhållning och fler rätter i ny måltidspolicy

Etisk djurhållning och fler rätter i ny måltidspolicy

2017-04-13

Vid sitt möte den 13 april beslutade tekniska servicenämnden om en ny måltidspolicy för Nässjö kommun. Den nya policyn omfattar bland annat etisk konsumtion, mångkulturella menyer och fler måltidsval. 

Policyn gäller för alla verksamheter som hanterar livsmedel eller har kök och serverar mat och innehåller ett flertal förändringar. Bland annat tar den fasta på att Nässjö är en mångkulturell kommun och att det ska avspeglas i den mat som serveras; nya rätter och smaker ska lyftas in i menyn.

Etisk konsumtion är en ny punkt i policyn, och ett förtydligande har gjorts vad gäller upphandling av animaliska produkter; en avancerad kravnivå ska gälla där bland annat antibiotikaanvändandet regleras.

 

     -          Vi månar bland annat om en etisk djurhållning och sund användning av antibiotika, och det regleras i de avancerade kraven, förklarar Jessica Lundman, avdelningschef kost och städ på tekniska serviceförvaltningen.

 

Det finns också nya mål för ökad valfrihet; senast 2018 ska de äldre ha två rätter att välja på i matdistributionen (enförpackade maträtter som levereras hem) och i mån av plats ska det serveras en alternativrätt i skolorna.

 

     -          Sedan tidigare erbjuder vi två rätter i våra restauranger, nu vill vi utöka servicen även inom matdistributionen. Dels som en utökad service men även för att erbjuda de äldre en större matglädje. Även inom skolan är vårt mål är nöjda matgäster, säger Jessica Lundman.

 

I den nya policyn läggs ett större fokus på det gemensamma ansvaret för en trevlig måltidsupplevelse.

 

     -          Det är många som arbetar med och kring måltiden och vi är stolta över att vi gör ett bra arbete på flera plan, säger Jessica Lundman.

 

Arbetet med den nya policyn påbörjades förra hösten med en föreläsning som hölls av Eva Sundberg, Livsmedelsverket. Den nya måltidpolicyn har arbetats fram med hjälp av fokusgrupper och gått på remiss till ett flertal instanser. Totalt har 15 remissvar arbetats in i den nya policy som tekniska servicenämnden nu antagit.

 

Kontakt

Jessica Lundman, avdelningschef kost och städ, tekniska serviceförvaltningen
0380-51 77 18, jessica.lundman@nassjo.se