Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / Fina resultat för gymnasieskolan i Nässjö kommun

Fina resultat för gymnasieskolan i Nässjö kommun

2016-09-08

Nässjö kommun ligger på plats 15 av Sveriges 290 kommuner när det gäller andelen elever som uppnått gymnasieexamen inom 4 år.

     - Vi är oerhört glada att Brinellgymnasiet ger eleverna så goda förutsättningar att möta framtiden! Att rankas på plats 15 av 290 kommuner ger ett kvitto på att vi har ett kvalitativt arbete bland lärare och rektorer, menar Gun-Ann Öholm Jansson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Syftet med Öppna jämförelser är att landsting och kommuner ska stimuleras att analysera verksamheten, lära av varandra, förbättra kvaliteten och kunna effektivisera.

     - Att döma av rapporten är vi på rätt väg i Nässjö kommun, vi når goda resultat och vi förbereder våra elever för vuxenlivet och vidarestudier på ett bra sätt. Rektorer, lärare och övrig personal har lagt ner ett fantastiskt arbete på att stötta varje enskild elev. Jag är stolt över att arbeta på en sådan skola, säger gymnasiechef Richard Weibull.

     - Naturligtvis fortsätter vi vårt arbete för att utvecklas och hålla kvalitet. Vi vill ju bli ännu bättre. Målet är att alla som går på Brinellgymnasiet ska klara en gymnasieexamen, avslutar Richard.

För mer information kontakta:

Gun-Ann Öholm Jansson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen
Tel: 0380- 51 83 32, e-post: gun-ann.oholmjansson@nassjo.se

Richard Weibull, gymnasiechef barn- och utbildningsförvaltningen
Tel: 0380- 51 88 50, e-post: richard.weibull@nassjo.se

Lite kort om
Beräkningsmodellen – vad påverkar elevens resultat
Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2016 är den nionde rapporten där Sveriges Kommuner och Landsting jämför resultat mellan kommuner. Uppgifterna i rapporten gäller för läsåret 2014/15.
Öppna jämförelser ske ge en översiktlig bild av resultaten i skolan, både nationellt och för respektive kommun. Politiker och tjänstemän, men även skolledare och lärare, kan använda rapporten för att fördjupa analysen om skolans resultat och diskutera åtgärder för förbättring. På så vis kan Öppna jämförelser användas som underlag för att systematiskt styra verksamheten mot högre kvalitet.
SKL vill möjliggöra mer rättvisa jämförelser mellan kommuner och ge en bild av hur gymnasieverksamhet uppfyller sitt uppdrag att kompensera för de skillnader i förutsättningar som följer med att elever har olika socioekonomisk bakgrund. De modellberäknade värdena utgår från lägeskommunsperspektivet och beskriver hur kommunala skolors elever presterar i relation till elevsammansättningen. Variablerna som det tas hänsyn till har betydelse för elevers resultat. Hänsyn tas till bland annat:

• elevernas kön

• föräldrarnas utbildningsnivå

• föräldrarnas inkomstnivå

• nyinvandrade elever

• behov av ekonomiskt bistånd

För mer detaljer finns SKLs rapport att ta del av på deras hemsida, www.skl.se