Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / Fler invånare stimulerar – ger både möjligheter och utmaningar

Fler invånare stimulerar – ger både möjligheter och utmaningar

2015-10-06

Förslaget till budget för Nässjö kommun under åren 2016-2018 är nu klart. Att Nässjö är en kommun som växer påverkar förslaget i allra högsta grad. Från januari till och med juli i år ökade invånarantalet med 417 personer. Den 31 juli var 30 324 personer folkbokförda i Nässjö kommun.

-Att vara en växande kommun är stimulerande, berättar kommunstyrelsens ordförande Anci Magnusson (S). Det ger oss både ökade skatteintäkter och ökade intäkter från det kommunala utjämningssystemet. Efter några år med tuffa ekonomiska förhållanden klarar vi i denna budget av att både stärka kommunens ekonomi och möta verksamhetens ökade behov. Vi räknar med ett överskott om drygt 30 miljoner kronor per år under 2016-2018.

Nämnderna har fortsatt höga ambitioner och goda idéer om hur verksamheten kan utvecklas och förbättras. Majoritetens företrädare har i budgetförslaget understruket vikten av samarbete över förvaltningsgränserna och med de kommunala bolagen.

-Vi tror att ökad samverkan bidrar till att våra skattepengar används mer effektivt. Vi presenterar därför flera sådana förslag i budgeten, säger kommunstyrelsens vice ordförande Anders Karlgren (M). Ett exempel är drift och skötsel av våra idrotts- och fritidsanläggningar.

Ett område som bedöms som särskilt viktigt är arbetsmarknadsfrågorna och människors möjlighet till utbildning och arbete.

-Vi ser fram emot att forma en jobbstrategi tillsammans med näringsliv, fackliga organisationer, Arbetsförmedling och kommunens olika verksamheter för att fler kommuninvånare ska få möjlighet till ett jobb, en utbildning eller en praktik, säger Anci Magnusson. 

-Jag ser  insatser på jobbsidan som viktiga och vill nämna fler praktikplatser i kommunens verksamheter för att minska arbetslösheten, extratjänster inom barn-och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen som finansieras av Arbetsförmedlingen som exempel, säger Anders Karlgren.

-I vår driftbudget har vi mött de stora elevökningarna och har därmed skapat förutsättningar för ett fortsatt ökat lärande. Vi ser att försörjningsstödet minskar genom ett målmedvetet arbete och det gör det enklare  att möta socialnämndens önskemål om utökade resurser, säger kommunstyrelsens andre vice ordförande Anders Karlsson (C).

-Och med denna budget kan socialnämnden fortsätta det viktiga arbetet med att utveckla hemtjänsten för våra brukare, säger Monica Jönsson (V).

 - Det ökade barnantalet är mycket positivt för Nässjö men det ställer också krav på ökade resurser inom barn-och utbildningsnämndens verksamhet. Det är därför glädjande att vi fullt ut kan möta nämndens behov och därmed säkerställa en fortsatt hög kvalitet i verksamheten, betonar företrädarna för den politiska majoriteten.     

Under 2016-2018 planeras investeringar för cirka 150 miljoner kronor per år. Investeringsnivån är hög med Nässjö kommuns mått mätt. Trots detta kommer den övervägande delen att finansieras med eget kapital. En stor del av investeringarna går till att möta ett ökat behov av lokaler i förskola och grundskola där om- och nybyggnationen av Runnerydsskolan är den största satsningen. Investeringsbudgeten innehåller bland annat nya golv i idrottshallen i Handskerydsskolan och i tennishallen i Nässjö.

-Detta är investeringar som ger Nässjös idrottsföreningar ännu bättre förutsättningar för sitt viktiga arbete, säger Anders Karlgren. 

-Vi fortsätter att avsätta pengar i investeringsbudgeten för att stimulera till utvecklingen i de mindre orterna och i projekt tillsammans med andra aktörer - det är viktigt. Det är inte några stora summor det handlar om, men det visar att det är vi tillsammans som bygger vår kommun för framtiden, säger Anci Magnusson och Anders Karlsson.

Kontakt:

Anci Magnusson (S), kommunalråd

Tel: 0380-51 80 61, e-post: anna-carin.magnusson@nassjo.se

 

Anders Karlgren (M), kommunalråd

Tel. 0380-51 86 10, e-post: anders.karlgren@nassjo.se

 

Anders Karlsson (C), kommunalråd

Tel. 0380-51 80 76, e-post: anders.karlsson@nassjo.se

 

Jan Öhlin, ekonomichef
Tel. 0380-5188 61, e-post: jan.ohlin@nassjo.se