Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / Flera glädjebesked i tilläggsbudget för 2016

Flera glädjebesked i tilläggsbudget för 2016

2016-03-08

Nässjö kommun är en växande kommun. En befolkningstillväxt innebär många fördelar och möjligheter för kommunen, men också ökade behov i verksamheterna. ”God ekonomi ger förutsättningar för god verksamhet”, konstaterar kommunledningen i samband med presentationen av flera efterlängtade satsningar i ”tilläggsbudget I” för 2016. I potten finns satsningar inom skolan, pengar till första etappen av Kulturgata i Bodafors samt avskaffning av parkeringsavgifter i kommunen.

Behoven som finns inom verksamheterna, inte minst inom barn och utbildning, är uppmärksammade. Samtidigt är det angeläget att uppnå en resultatnivå inom den kommunala budgeten som medger utrymme att möta de behov som finns, inte minst på investeringssidan. 

− Den ljusare skatteprognosen som presenterades av Sveriges Kommuner och Landsting i februari och det i december utbetalade statsbidraget gör att det finns möjlighet att möta en del av behoven med bibehållen resultatnivå. God ekonomi ger förutsättningar för god verksamhet, säger Anci Magnusson (S).

Möter skolans behov, samt pengar till kulturgata och avgiftsfri parkering…

− För att underlätta arbetssituationen för rektorer och förskolechefer möter vi kraven på ledartäthet och vi kommer att föra en diskussion med barn- och utbildningsförvaltningen kring behoven av pedagogisk personal och inom elevhälsan, säger Anders Karlsson (C).     

− Från kommunens sida delfinansierar vi första etappen av kulturprojektet En Kulturgata i Bodafors, vilket kommer att innebära positiva effekter både för de boende i närmiljön och för besöksnäringen, säger Monika Jönsson (V)

− Kommunen kommer att avskaffa parkeringsavgifterna under 2016 för att istället jobba vidare med p-skivemodellen. Detta kommer att ge ett välkomnande intryck och underlätta för både besökare och kommuninvånare, säger Anders Karlgren (M).

… plus omfattande investeringsbudget

Tilläggsbudgeten innehåller också en omfattande investeringsbudget. Detta är dels en följd av att utgifter för projekt som, av olika anledningar inte kunnat slutföras under 2015, har förts över till 2016. Även en del nya investeringsprojekt har tillkommit.

− För att möta det ökade elevantalet i Nässjö tätort finns ett ökat behov av lokaler inom skolan. Vi har i investeringsbudgeten kunnat inrymma bland annat en tillbyggnad på Nyhemsskolan och på Brinellgymnasiet samt även projektering för en tillbyggnad av Åkersskolan under 2017. I en kommun med framtidstro ska det byggas! säger Anci Magnusson.

Vy över Nässjö

  

Att möta skolans behov, pengar till etapp 1 till Kulturgata i Bodafors, samt att avskaffa parkeringsavgifterna i Nässjö kommun och jobba vidare med p-skivemodellen är några av satsningarna i tilläggsbudget I för 2016.

På fotografiet syns en vy över Nässjö centrum och i främre delen av bilden syns parkeringsdäcket Oxen.

Bilden är från 2015. Foto: Bengt Ljunggren, grafica.se

 

Kontaktpersoner:

 Anci Magnusson (S)

anna-carin.magnusson@nassjo.se

Tel. 0380-51 80 61

Jan Öhlin, ekonomichef,

jan.ohlin@nassjo.se

Tel. 0380 – 51 88 61