Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / Förslag om tilläggsbudget 2017

Förslag om tilläggsbudget 2017

2017-04-04

Ett förslag om tilläggsbudget lades fram på sammanträdet i Utskott 1 tisdagen den 4 april. Prioriterade områden i tilläggsbudgeten är barn- och utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens verksamheter.

Bakgrunden är att kommunens ekonomiska läge har förändrats sedan kommunfullmäktige i november tog beslut om kommunens budget 2017. I tilläggsbudgeten finns både förstärkningar på 12,6 miljoner och behov som möts i verksamheterna på 29,8 miljoner kronor. Det ger att det budgeterade resultatet på sista raden revideras från 56,5 miljoner till 39,4 miljoner kronor.

  -          Det känns bra att fullmäktiges beslut i november gav ett så gott resultat på sista raden, så att vi har kunnat möta behoven hos socialnämnden i uppkommen situation, säger Anna-Carin Magnusson, kommunstyrelsens ordförande (S)

Socialnämndens budgetram förstärks enligt förslaget med netto 21 miljoner kronor under 2017 för att möta de behov som finns inom nämndens verksamhet.

De ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas behov kommer dock fortsatt att vara i fokus under året.

  -          Det är bra att vi kunnat möta behov i socialförvaltningen. Det finns nu ett antal handlingsplaner i verksamheten där man arbetar med ekonomistyrningen på olika sätt, säger Anders Karlgren, kommunalråd (M).

För att möta den ökning av antalet barn och elever som skett under 2016 anslås ett nivåhöjande budgetbelopp. För att förstärka ledartätheten inom förskola och gymnasieskola med syfte att förbättra arbetsmiljön för förskolechefer och rektorer anslås dessutom medel för att finansiera en utökning med två förskolechefer och en rektor inom gymnasieskolan.

  -          Denna budget möjliggör en förstärkning på ledarsidan i skolan, säger Anders Karlsson, kommunalråd (C).

  -          Det är också positivt att vi kunna tillmötesgå Almesåkras Hembygdsförenings anhållan om bidrag för installation av ett nytt värmesystem för sockenstugan, säger Monica Jönsson (V).

En fortsatt stabil ekonomi ger kommunen möjligheter att uppnå den gemensamma visionen. Nämnderna uppmanas till återhållsamhet inom den budgetram som tilldelats med anledning av kommunens ekonomiska läge och fortsatt stora investeringsbehov.

 

Kontakt

Lena Backe, bitr. ekonomichef
0380-51 81 89 lena.backe@nassjo.se

Anna-Carin Magnusson (S), kommunalråd
Tel: 0380-51 80 61, e-post anna-carin.magnusson@nassjo.se

 

Anders Karlgren (M), kommunalråd
Tel: 0380-51 86 10, e-post anders.karlgren@nassjo.se

Anders Karlsson (C), kommunalråd
Tel: 0380-51 80 76, e-post anders.karlsson@nassjo.se