Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / Förstudie om Nässjö simhall

Förstudie om Nässjö simhall

2015-01-14

2014 upphandlade Nässjö kommun det externa konsultföretaget Weedo AB (nu PreDevo AB) för genomförande av en förstudie om framtida om- eller nybyggnation av Nässjö simhall. Förstudien skulle ge ett tydligt och tillförlitligt underlag till politikerna i Nässjö kommun för framtida beslut.

Syftet med förstudien var att få ett underlag till ett eventuellt beslut om en om- eller nybyggnation av simhall. Uppdraget var att förstudien skulle lyfta fram möjliga sätt att tillgodose olika intressenters behov och önskemål, gällande exempelvis lokalisering, typ av anläggning, typ av driftsform, byggteknisk lösning, innehåll i anläggningen samt finansiering.

Genom djupintervjuer, workshops och enkäter har nyckelpersoner och allmänhet fått delge sina synpunkter och åsikter.

PreDevo AB presenterade resultatet för politiker och tjänstemän under onsdagen

Förstudien visar att den bästa placeringen är på nuvarande område.

Ett antal olika förslag på ny simhall finns i utredningen, alla i olika prisklasser och med olika utbud. Det som främst skiljer alternativen åt är, förutom storleken på den nya motionsbassängen, i vilken omfattning som utrymmen på den gamla simhallen återanvänds. Samtliga förslag innehåller därför också undervisningsbassäng med höj- och sänkbar mellanbotten, gym med gruppträningslokaler, relaxavdelning, bubbelpool, simklubbslokaler förutom de mer självklara utrymmena som teknikutrymmen, personalutrymmen och toaletter.

Gällande driftsform för en framtida simhall säger utredningen att i och med verksamheten på Nässjö simhall upplevs av gäster och kommunledning fungera väldigt bra finns det ingen anledning att rekommendera en extern verksamhetsentreprenör, utan istället fortsatt driva simhallen i kommunal regi men med möjligheten att driva den i ett kommunalt bolag.

Nästa steg i processen

Under onsdagen presenterade också PreDevo AB förstudien för kommunstyrelsen. Den nya majoriteten har gemensamt beslutat att frågan om simhall behandlas mot slutet av mandatperioden. 

- Vi får då en chans att föra ytterligare dialog med kommuninvånarna och jobba vidare med det underlag som vi fått av PreDevo, meddelar Anna-Carin Magnusson, kommunstyrelsens ordförande.

 

Vill ta del av förstudierapporten?

 

Kontakt 
Anna Kim-Andersson, kommunikationsansvarig, Nässjö kommun

Tel: 0380-51 72 49, e-post: anna.kim-andersson@nassjo.se