Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / Fortsatt stabil ekonomi i Nässjö kommuns bolag

Fortsatt stabil ekonomi i Nässjö kommuns bolag

2016-03-16

De kommunala bolagen i Nässjö kommun, inom den så kallade Örnenkoncernen, kan summera ytterligare ett framgångsrikt år. Koncernens totala intäkter uppgick 2015 till 396 miljoner kronor och årets resultat uppgick till 32 miljoner (31 miljoner kronor 2014). Koncernen bedriver en kapitalintensiv verksamhet varför investeringarna är höga, 69 miljoner kronor 2015.

De kommunala bolagens verksamhet utgör en viktig del av Nässjö kommuns helhet. Bolagen förser Nässjö kommuns invånare med bland annat el, fjärrvärme, vatten- och avlopp, renhållning, bostäder och bredband. Dessutom förvaltar bolagen fastigheter både för kulturella och kommersiella ändamål. (Läs mer om Örnenkoncernen i faktarutan, sida 2.)

− Utan de kommunala bolagen skulle inte Nässjö kommun fungera. Verksamheten är en viktig förutsättning för ett fungerande samhälle och bidrar till att göra Nässjö kommun till en bra kommun att bo och leva i. Utöver en stabil ekonomi är det glädjande att 2015 års kundundersökningar dessutom visar att bolagens kunder är nöjda med både leveranssäkerhet och service. Bolagen bidrar också till att uppfylla Nässjö kommuns mål och visioner. Ett bra exempel på det är verksamheten som Nässjö kommuns Industribyggnads AB bedriver. Bolaget är ett av de minsta i koncernen men har trots detta en viktig roll i vår jobbstrategi genom sin lokaluthyrning till mindre nyetablerade företag, säger Örnens styrelseordförande Anci Magnusson (S).

− Värdet på koncernens tillgångar är respektingivande, säger Örnens VD Karl G. Bartoll. Bland tillgångarna finns exempelvis Lindens fastigheter, Nässjö Affärsverks kraftvärmeverk och el-, VA- och fjärrvärmenät samt Kulturhuset Pigalle och bredbandsnätet. Alla dessa tillgångar måste underhållas kontinuerligt så att leveranssäkerheten och kvalitén inte äventyras. Det känns därför tryggt att kunna konstatera att bolagens ekonomi är stabil och att resultatet bidrar till en egenfinansiering av årets investeringar.    

Nässjö kommun är en växande kommun. 30 451 personer folkbokförda i kommunen vid årsskiftet 2015/2016, vilket är en ökning med 544 invånare jämfört med året innan.

− När kommunen växer påverkas även de kommunala bolagens ekonomi. Befolkningsökningen är både en möjlighet och en spännande utmaning. Exempelvis har bostadsbolaget Lindens goda ekonomiska resultat påverkats av den stora efterfrågan på bostäder, säger Anci Magnusson. Befolkningsökningen innebär också att vi behöver flera bostäder, här kan Linden komma in i bilden!

Upplysningar

Jan Öhlin, ekonomichef Nässjö kommun, tel. 0380-51 88 61, jan.ohlin@nassjo.se

Karl G. Bartoll, VD för Örnen i Nässjö AB, tel. 0380-51 84 30, karl.bartoll@nassjo.se

Mer fakta om kommunens bolag

Nässjö kommun äger Örnenkoncernen, som inkluderar moderbolaget Örnen i Nässjö AB samt följande dotterbolag.

 

 Mer fakta

Företag

Ägarandel (%)

Ägare

Nässjö Affärsverk AB

100

Örnen i Nässjö AB

Nässjö Affärsverk Elnät AB

100

Nässjö Affärsverk AB

Fastighets AB Linden

100

Örnen i Nässjö AB

Nässjö kommuns Industribyggnads AB

100

Örnen i Nässjö AB

Pigalle i Nässjö AB

97[1]

Örnen i Nässjö AB

Citynätet i Nässjö AB

100

Örnen i Nässjö AB

 

[1] IF Metall äger 3%