Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / "Framtidens skola" på rätt väg! Enorm förbättring sedan 2013

"Framtidens skola" på rätt väg! Enorm förbättring sedan 2013

2014-04-08

Idag släppte Sveriges kommuner och landsting sin rapport ”Öppna jämförelser, grundskolan 2014”.
- Vi har en fantastisk utveckling. Det visar att vi är på rätt väg med vårt arbete Framtidens skola, säger Gun-Ann Öholm Jansson, barn- och utbildningschef i Nässjö.

- Vi ligger nu på plats 145 av 290 kommuner, vilket är en enorm förbättring, med 89 placeringar jämfört med föregående år.

Huvuddelen av SKL:s rapport utgörs av rankningen mellan landets kommuner utifrån olika kunskapsindikatorer.  Dessa indikatorer är:
• Andel elever som nått målen i alla ämnen.
• Genomsnittligt meritvärde.
• Andel behörig till gymnasieskolans yrkesprogram.
• Andel elever som nått minst E på ämnesproven i årskurs 9.

Fantastisk placering i matte
En placering i rankingen som sticker ut extra mycket för Nässjös del är förbättringen i matematik. Andelen elever i årskurs 9 som nått målet minst betyg E i matte placerar kommunen på plats 102 i år. 2013 låg vi på plats 247. Vad är det för insatser som ligger bakom dessa resultat?

- Vi jobbar målmedveten för att varje barn i Nässjö kommun ska få utvecklas efter sin förmåga och lyckas efter sina förutsättningar. Det handlar mycket om lärarens förmåga att skapa engagemang och motivation och sätta tydliga och individuella mål, förklarar Anna-Carin Magnusson, kommunalråd (S).

Det handlar också om att tidigt upptäcka om någon halkar efter och att då i ett tidigt skede göra insatser.
- Vi har tagit ett tydligt, politiskt beslut för att höja elevernas resultat i Nässjö och därmed i hela Sverige, säger Leif Ternstedt, ordförande barn- och utbildningsnämnden (S). Idag kan vi se att vi är på rätt väg.

SKL:s rapport har tre delar: 1) rankingen mellan kommunerna utifrån ovanstående kunskapsindikatorer
2) resultat från en enkät som eleverna i en tredjedel av Sveriges kommuner har fått svara på (Vad tycker eleverna om skolan?) och
3) en särskild temadel: SKL:s ”Matematiksatsning PISA2015”

Nässjö deltar i viktig matematiksatsning
Målet med denna matematiksatsning är att svenska elever ska få bättre resultat i nästa PISA-undersökning. Totalt deltar 86 av Sveriges 290 kommuner i denna satsning. Nässjö kommun är en av dessa. SKL visar att det är mycket viktigt med tydliga politiska mål och viljeinriktningar från den högsta politiska ledningen.

- Målet är att Nässjö kommun ska finnas bland de 25 procent bästa kommunerna i Sverige, säger Anders Karlsson, kommunalråd (C).

- Detta är ett långsiktigt arbete som handlar om alla fyra nivåer i organisationen; politiken, förvaltningsledningen, rektorer och lärare. Det är viktigt att vi har tydliga mål för verksamheten och bryter ner dessa i tydliga uppdrag.  Vi ska t ex avlasta rektorerna så att de kan vara bra pedagogiska ledare, menar Gun-Ann Öholm Jansson.

Eleverna i Nässjö känner ökad trygghet
Slutligen, kort om enkätresultatet. Här deltar elever i årskurs 5 och 8 i 192 av landets kommuner. Frågorna handlar bland annat om hur de upplever tryggheten i skolan, om nyfikenhet och lust att lära, om medinflytande och kännedom om de egna målen.

- Vi i Nässjö ligger bra till. I årskurs 5 har vi förbättrat våra placeringar vad gäller upplevd trygghet, nyfikenhet och kännedom om målen, förklarar Lars Edstrand, utvecklingsledare.

- Men framför allt ger oss enkätresultatet fingervisningar om vilka områden vi kan jobba med för att bli ännu bättre.

- Jag känner mig trygg i förvaltningens arbete med framtidens skola, avslutar kommunalråd Anders Karlsson(C).  Vi har en god styrning och ledning i vårt arbete. Och de stora vinnarna är eleverna.

Kontaktpersoner:
Gun-Ann Öholm Jansson, barn- och utbildningschef, tfn: 0380-51 83 32, mobil: 070-351 83 64

Leif Ternstedt, ordförande barn- och utbildningsnämnden (S), tfn: 0380-51 77 86, mobil: 070-246 75 86