Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / Interkulturella möten bygger broar

Interkulturella möten bygger broar

2015-07-02

Med medel från Länsstyrelsen får integrationsenheten på Nässjö lärcenter möjlighet att bedriva projektet Språkvänner. Syftet med projektet är att öka den sociala integrationen. Att genom möten - kulturer och människor emellan, underlätta vardagen och möjligheten för nyanlända att snabbare komma in i samhället.

Alla kan bli språkvän. Som språkvän blir du en slags guide, där du i mötet med nyanlända personer umgås och tillsammans får en chans att utvecklas. Vardagen underlättas när de lär sig svenska bättre och snabbare, får förståelse för sociala koder och därmed en bra start i sitt nya hemland. Deltagandet bygger på frivillighet, ömsesidigt utbyte och språkträning.

Med projektpengarna kan arbetet påbörjas under senare delen av 2015 och fortsätta under 2016.
- Språket är en viktig del för en bra integration. Det menar Anna-Carin Magnusson, kommunstyrelsens ordförande. Hon hoppas att många vill vara språkvän i kommunen.

Kommunalrådet Anders Karlgren (M) och hans familj har tidigare varit flyktingfaddrar åt en familj från Bagdad, ett möte som de verkligen uppskattade.
- Det är inte bara nya människor man möter, utan en ny kultur man får möjlighet att lära känna, säger Anders.

Integrationsenheten kommer under projektet att arbeta tillsammans med studieförbund och föreningar för att kunna genomföra meningsfulla möten mellan människor. Projektet knyts an till det nationella projektet Språkvänner. Det nationella arbetet leds av Eskilstuna kommun och konceptet har med framgång införts i många kommuner.

Läs gärna mer om arbetet på www.sprakvan.se

För mer information
Sandra Sandin-Lindqvist, integrationshandläggare, Nässjö lärcenter.
Tel. 0380-51 72 73
E-post: sandra.sandin-lindqvist@nassjo.se