Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / Lysande resultat för Brinellgymnasiet i Öppna jämförelser!

Lysande resultat för Brinellgymnasiet i Öppna jämförelser!

2014-11-05

– Att fyra av fem elever hittar jobb eller kommer in på högskolan efter två år, det är riktigt bra! Vår placering här är strålande; på femte plats av 290 kommuner.
Det säger gymnasiechef Ove Tunhav med anledning av SKL:s årliga rapport Öppna jämförelser.

Onsdagen den 5 november släpper Sveriges kommuner och landsting (SLK) för sjunde året sin rapport ”Öppna jämförelser, gymnasieskolan 2014”. I denna jämför SKL resultat och resurser mellan kommunerna i landet, för att stimulera till lokala analyser och skolutveckling.

Rapporten beskriver resultaten för samtliga kommuner när det gäller kunskapsresultat och etablering efter gymnasiet. SKL tittar också på genomströmningen och lyfter fram kommuner som presterat väl.

Genomgående bra resultat
– Alla våra resultat är genomgående bra, men några är alldeles extra positiva, inleder Gun-Ann Öholm Jansson, barn- och utbildningschef.

– Det mest sensationella är att 79,3 procent av gymnasieelever från Nässjö är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning. Det ger oss en femteplacering i riket! Endast Gnosjö, Danderyd, Ekerö och Lidingö kommer före oss.

– Vad gäller betygspoängen ligger det värdet stabilt över åren, men det är likväl fantastiskt, menar Gun-Ann Öholm Jansson. Genomsnittsbetyget i Nässjö ligger på 14,6 och ger kommunen en 19:e-plats.  Medelbetyget i riket är 14,0.

Positiva förväntningar ger goda resultat
– Ett annat av resultaten som är oerhört bra är att hela 87,2 procent av våra gymnasieelever fullföljer sin utbildning inom tre år. Det är en förbättring sedan 2013 och ger oss en 20:e-plats av rikets 290 kommuner, berättarLeif Ternstedt, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

– Här tror jag den fina placeringen bland annat handlar om att våra lärare inte ger upp och att vi har positiva förväntningar på alla elever, säger Ove Tunhav.

41,5 procent av eleverna i Nässjö börjar på universitet eller högskola inom tre år efter gymnasiet.
– Det är ett bra resultat för att vara en industrikommun, menar Leif Ternstedt. Här ligger kommunen på plats 82 av 290.

På femte plats i landet i grundläggande behörighet!
Andelen gymnasieelever i kommunen som uppnått grundläggande behörighet till högskola och universitet är hela 83, 3 procent och placerar kommunen på femte plats bland landets 290 kommuner

– Detta är ett fantastiskt resultat, säger Ove Tunhav. Det betyder också att eleverna har valt rätt utbildning från början.
 

Kontaktpersoner:
Leif Ternstedt, ordförande barn- och utbildningsnämnden (S),
tfn: 0380-51 77 86, mobil: 070-246 75 86

Gun-Ann Öholm Jansson, barn- och utbildningschef,
tfn: 0380-51 83 32, mobil: 070-351 83 64

Ove Tunhav, gymnasiechef, tfn: 0380-51 88 50